reading2

READING CLINIC

İngilizce’ye başlamanızın 2. Haftasından sonra özellikle Elementary ve Pre-Intermediate seviyesine yönelik Ders saatleri dışında ekstra olarak yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmanın yapılmasında birincil amaç kursiyerlerimizin okudukları kelimeleri doğru telaffuz etmelerini sağlamaktadır. Yapılacak okuma çalışması önce dinletilerek verilmekte ve yeni kelimelerin anlamları anlatılmaktadır.

Sonrasındaki amaç ise okuduğunu anlama çalışmalarıdır. Yanı sıra okudukları hikayelere göre soru yaratmaları sağlanarak soru sorma yetilerini geliştirmektir. Zira soru sormaya başlayan birey İngilizce’yi konuşmaya başlamıştır demektir.

Speaking Clinic

Yabancı öğretmenler ile güncel konular üzerinde İngilizce okuma ve konuşma aktiviteleri düzenlenmektedir.

Öğrencilerimiz uygulamalı etkinliklerle İngilizceyi yaşayarak öğrenme fırsatı yakalamaktadırlar.

speaking
yaratici-drama

DRAMA CLUB

Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan bu çalışmada çocuklarımıza özgüven vermek ve öğrendikleri ingilizce’yi uygulamalarını sağlamaktır.

Yıl boyunca ders sattleri dışında yapılan bu aktivitede Türk ve Yabancı öğretmenlerimiz çocuklarımızı ailelerine yapacakları gösterilere hazırlamak için kıs oyunlar hazırlar.

Uygulanan bu çalışma ile öğrencilerimiz ezberledikleri deyimleri gerçek hayatlarında da kullanabilmektedir.

Businessman drawing the brain in head on whiteboard

BRAINTRAIN

Çok yeni bir uygulama. Singapur’da uygulanmaya başlayan bu program çocuklarımızın dikkat dağınıklığını ortadan kaldıran aynı zamanda birkaç işi aynı anda yaptıran bir çalışmadır.

Sınıf içerisinde yapılan bir çalışmada öğrencilerin belli kalıpları düşünmeleri ve bunları uygulamaları ister istemez öğrenimlerini geciktirmekte ve hızlanmalarını da engellemektedir.

Bunu önlemek için “BRAINTRAIN” ile öğrencilerimiz trombolin de atlayarak, denge matında durmaya çalışarak, plates topunda oturarak öğretmenlerin sorularına cevap vermeye çalışmaktadır. Böyle bir çalışma ile öğrencilerimize anında cevap verme ve formülize öğrenmeyi engelleyen bir alışkanlık verilmektedir.

Tüm yaş ve seviyelere uygulanan bu program ile çok hareketli bir ders yapılmaktadır.

Movie Club

Movie Club da Öğrencilerimiz güzel zaman geçirerek, görsel ve işitsel tekniklerle; dinleme, anlama, okuma yeteneklerini geliştirirler. Bu aktivite için filmler itinali bir şekilde seçilir. Film sonrasında soru cevap şeklinde kendilerini geliştirme fırsatına sahip olurlar.

movie2

Art & Craft

Çocukların kendi yaratıclıklarını da ekleyerek sanat ve el sanatları aktivitesidir. Burada çocuklar için projeler , resim faaliyetleri ve dekorasyon gibi projeler yapılır ve sergilenir. Eğlenceli ve geliştirici bir aktivitedir.

art
propec-business-improvement-coaching-for-improvement-workshop

Yaşam Atölyesi

Zihin Oyunları

Öğrencilerimizin zihinsel oyunlar görsel,işitsel, dikkat ve işleyen bellek becerileri geliştirilmektedir.
Görsel zihin oyunları sayesinde görülen bilgiyi daha hızlı işleme, anlama, kavrama, ve bu bilgilerden doğru çıkarım yapmayı, İşitsel zihin oyunları sayesinde yönergeleri kolayca takip etme, işitsel hafıza, iletişim ve sosyal beceriler, dikkat ve odaklanmayı sağlamaktadır.

Bütünsel Gelişim Programı

Bu programda zihin check up ile zihnin 5 temel bölgesini değerlendiren, zayıf ve güçlü yönlerini keşfeden, zayıf yönlerini zihinsel etkinliklerle güçlendiren programdır. Singapurda uygulanan Bütünsel gelişim programı öğrencilerin işitsel-görsel becerilerinin gelişimi, Duygu motor becerilerinin gelişimi,sosyal duygusal becerilerinin gelişimini ve dikkat ve işleyen bellek becerilerinin gelişimini sağlamaktadır.

Bilgi Yarışması

Öğrencilerimize,görmüş oldukları konuların pekiştirilmesi, takım çalışmasının önemi ve özgüven eksikliğinin giderilmesi , odaklanma becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Münazara

Öğrencilerimiz güncel konularla ilgili hazırlık yapıp sonrasında bunları sunmaktadır. Bu şekilde hem grup bilinçleri gelişmekte hem de düşünceleri ifade edebilmektedirler.