IELTS (Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı) dünyanın en çok tercih edilen İngilizce dil sınavıdır. Aynı zamanda  göçmenlik için İngilizce yeterliliğini şart koşan ülkelerce kabul edilen tek İngilizce dil sınavıdır ve 2 yıl geçerliliği vardır.

ENGLISH HOME SİZİ NASIL HAZIRLIYOR

80 saatlik sınav eğitimi, ardından gerçek sınavla örtüşen deneme sınavları, deneme sınavlarının değerlendirilmesi için etütler şeklinde sınav hazırlık verilmektedir. Eğitim süresince Soru tipleri üzerine ön çalışma, her soru tipi için soru çözme tekniği önerileri, kelime çalışmaları, mini testler, gerekli gramer çalışmaları, Oku dinle yaz modeli format çalışmaları yapılmaktadır.

SINAV İÇERİĞİ, RANDEVU, SONUÇ

IELTS sınavı  Dinleme, Okuma, Yazma , Konuşma olmak üzere toplam  4 aşamadan oluşur. Toplam test süresi 2 saat 45 dakikadır. Dinleme, Okuma ve Yazma sınavları yapıldıktan en fazla 7 gün sonra konuşma testi  yapılır.

Sınav sonucu sınav tarihinden 13 gün sonra yayınlanır.