İSPANYOLCA PROGRAMIMIZ

Ders süresi:Her bir seviye 10 Hafta 60 saat
Seviyeler: A1 / A2 / B1

Program içeriği:

Anadili İngilizce olanların 2.dili olan İspanyolca dünya genelinde en çok konuşulan dillerden bir tanesidir. Dünyada 21 ülkede hemen hemen 300 milyon kişi tarafından kullanılan 5.dildir. Kolay dilbilgisi kuralları ve İngilizceye benzer yanlarının çok olması nedeniyle öğrenmesi en kolay dillerden biridir. Türkiye’de ticaret alanında önemli bir yer teşkil etmektedir.
Deneyimli öğretmenler ve ek materyaller ile görsel ve işitsel eğitim verilir ve eğitim sonunda anadili İspanyolca olan kişilerle rahatlıkla iletişime geçilebilecek duruma gelinir.
Öğrenci merkezli günlük hayattan diyaloglar sunarak öğrencinin kısa zamanda konuşmasını sağlayan metotlar uygulanır.

Biz ne yapıyoruz?

Her kurun ortasında ara sınav ve kurun sonunda bir üst kura geçebilmek için sertifika sınavı yapılmaktadır. Sınav, Gramer, Okuma-Anlama, Dinleme ve Yazılı Anlatım olarak yapılmaktadır.

• Okuma Yazma konuşma dinleme yetilerini geliştirme
• İspanyolca Kelime çalışmaları
• Telafi çalışmaları.
• Ek aktiviteler (konuşma sınıfları, kelime sınıfları vb.) sunulmaktadır.
• Özgün ders materyalleri kullanılır.
• Dersler teknolojik donanımına sahip sınıflarda yapılır

Tüm bu çalışmaları, kursiyerlerimize ücretsiz olarak verdiğimiz, özgün materyallerimizle destekliyoruz.