PRE-K (OKUL ÖNCESİ)

4-5-6 yaştaki, okul öncesi çocuklarımıza, İngilizceyi Türk ve Yabancı öğretmenler eşliğinde, ana dillerini öğrendikleri gibi, duyarak, görerek, uygulayarak, resimler, oyunlar ve şarkılarla öğretiyoruz.

Erken yaşta Yabancı Dil öğrenen çocuk, psikolojik açıdan yaşıtlarına göre daha olgun, ilerideki eğitim hayatında da akranlarına göre daha başarılı olmaktadır.

Ayrıca yabancı dil öğrenme çocukların zihinsel gelişimlerine ve toplum içinde daha sosyal olmalarına büyük katkı sağlamaktadır.

ERKEN YAŞTA İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN FAYDALARI

İngilizce, dünyadaki toplumun en az %70’i tarafından kullanılmaktadır. Dünyadaki bazı ülkeler erken yaşta İngilizce öğretimini müfredatlarına çoktan eklemişlerdir. Örneğin Hollanda’da 1985 yılından bu yana, İsveç ve Norveç’de yaygın olarak bu yıllarda İngilizce öğretimine okul öncesi yaşlarda başlamıştır. 2002 yılında Avrupa Konseyi tarafından benimsenen ilkeler doğrultusunda, AB üyesi ülkelerde yabancı dil öğrenme yaşı 6 olarak belirlenmiştir.

Türkiye’de 1997 yılından itibaren benimsenen erken yaşta yabancı dil öğrenimi, dünyada pek çok örneği olan erken yaşta iki dilli eğitim-öğretim sürecine geçiş niteliğinde olup, ardında yatan birincil neden, bugüne kadar yapılan birçok araştırmada, ikinci dile başlama yaşının söz konusu dili öğrenmede en belirleyici etken olmasıdır. Bu bağlamda, çocuk yaşta ikinci bir dil öğrenmeye başlayanların yetişkinlerle karşılaştırıldığında hemen her zaman daha başarılı oldukları görülmüştür.

NASIL ÖĞRETİYORUZ?

Bu yaş grubundaki çocuklar eğlenerek öğrenmekten zevk alır meraklı olurlar keşfetmeye ve öğrenmeye heveslidirler. Eğitime yönelik setlerimiz İngilizceyi öğrenmeyi neşeli ve eğlenceli hale getiren şarkılar, hikayeler, oyunlar ve animasyonlar içermektedir.

English Home’un DEAL(Discover, Enjoy, Act, Learn ) yöntemi ile bu yaştaki çocukların öğrenme hızı en üst seviye ye çıkmaktadır. Öğrencilerin yaşlarına göre İngilizce öğrenim setleri hazırlanmakta ve kullanılmaktadır.

Ayrıca dil atölyelerinde yapılan etkinliklerle dil öğrenimleri pekiştirilmektedir.