propec-business-improvement-coaching-for-improvement-workshop

Yaşam Atölyesi

Zihin Oyunları

Öğrencilerimizin zihinsel oyunlar görsel,işitsel, dikkat ve işleyen bellek becerileri geliştirilmektedir.
Görsel zihin oyunları sayesinde görülen bilgiyi daha hızlı işleme, anlama, kavrama, ve bu bilgilerden doğru çıkarım yapmayı, İşitsel zihin oyunları sayesinde yönergeleri kolayca takip etme, işitsel hafıza, iletişim ve sosyal beceriler, dikkat ve odaklanmayı sağlamaktadır.

Bütünsel Gelişim Programı

Bu programda zihin check up ile zihnin 5 temel bölgesini değerlendiren, zayıf ve güçlü yönlerini keşfeden, zayıf yönlerini zihinsel etkinliklerle güçlendiren programdır. Singapurda uygulanan Bütünsel gelişim programı öğrencilerin işitsel-görsel becerilerinin gelişimi, Duygu motor becerilerinin gelişimi,sosyal duygusal becerilerinin gelişimini ve dikkat ve işleyen bellek becerilerinin gelişimini sağlamaktadır.

Bilgi Yarışması

Öğrencilerimize,görmüş oldukları konuların pekiştirilmesi, takım çalışmasının önemi ve özgüven eksikliğinin giderilmesi , odaklanma becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Münazara

Öğrencilerimiz güncel konularla ilgili hazırlık yapıp sonrasında bunları sunmaktadır. Bu şekilde hem grup bilinçleri gelişmekte hem de düşünceleri ifade edebilmektedirler.